Van Chuyển Hướng

Diverter Valve

  • Thiết kế tối ưu, kiểm soát dòng chảy tốt.
  • Tùy chọn nhiều kiểu kết nối mặt bích.
  • Vận hành ổn định và kín bụi.
  • Bảo trì dễ dàng, thuận tiện và an toàn trong vận hành
  • Cơ cấu cánh lật thiết kế tối ưu, tránh lẫn liệu.