Lọc bụi điểm

Dãy sản phẩm đáp ứng mọi yêu cầu về hệ thống lọc bụi công nghiệp.

  • Hiệu suất lọc cao.
  • Bảo toàn nguyên liệu sản xuất.
  • Nguyên lý vận hành tối ưu.
  • Dễ dàng thay thế, bảo trì thiết bị.
  • Ứng dụng trong nhiều quy trình sản xuất, thích hợp cho nhiều loại và tính chất nguyên liệu khác nhau.
  • Công nghệ gia công tiến tiến, lắp ráp theo từng chi tiết / mô-đun phù hợp cho quá trình lắp đặt trong không gian hạn chế.