Năng lượng

Công nghiệp năng lượng hiện đại là một hệ thống phức tạp bao gồm nhiều ngành, cần thiết cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống. Tài nguyên năng lượng của thế giới rất phong phú và đa dạng. Ngoài nguồn năng lượng truyền thống như củi, gỗ, than, dầu mỏ, khí đốt, đá cháy, con người đã phát hiện và đưa vào sử dụng các nguồn năng lượng mới, có hiệu quả cao như năng lượng thuỷ triều, năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, địa nhiệt, năng lượng gió và năng lượng sinh khối... Những tác động về mặt môi trường sinh thái cũng những tiến bộ về khoa học công nghệ đã làm tăng việc sử dụng các nguồn năng lượng mới. Tuy nhiên, các công nghệ tái tạo năng lượng hiện tại cũng còn tồn tại nhiều bất cập gây ra tình trạng ô nhiễm không khí, môi trường rất lớn.

Với năng lực tập trung chuyên sâu vào công nghệ xử lý bụi, khí thải công nghiệp của các ngành năng lượng, Focus góp phần vào việc giảm phát khí bụi gây ô nhiễm môi trường, mang đến giá trị sống bền vững với một nền công nghiệp năng lượng xanh, sạch và hiệu quả.