Mía đường

Ngành công nghiệp mía đường là một trong nhưng ngành công nghiệp chiếm vị trí quang trọng trong nền kinh tế nước ta. Trong năm 1998, cả nước đã sản xuất được 700.000 tấn đường, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trước năm 1990, hầu hết trang thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ trong các nhà máy đường đều cũ kỷ, lạc hậu, trình độ và chất lượng sản phẩm còn thấp. trong những năm gần đây, do sự đầu tư công nghệ và thiết bị hiện đại, các nhà máy đường đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.
Với tính chất đặc trưng 1 năm chỉ hoạt động một mùa vụ khoảng 6-7 tháng, cũng như tính phá hủy, ăn mòn thiết bị rất cao của sản phẩm đường, Focus đã nghiên cứu, áp dụng những thiết bị, hệ thống với nguyên vật liệu chế tạo ở điều kiện làm việc đảm bảo tốt nhất chống lại sự ăn mòn, các nguyên vật liệu từ SUS201-SUS304-SUS304-SUS316...đã được Focus áp dụng trong thiết kế, chế tạo hệ thống gầu tải, hệ thống xích tải, hệ thống băng tải, hệ thống lọc bụi môi trường, hệ thống xử lý bụi lò hơi...Bên cạnh là các sản phẩm đầu cuối như hệ thống cân đóng bao semi, cân đóng bao tự động hoàn toàn, hệ thống robot xếp bao.